Eerste afspraak

Bij de eerste therapie afspraak is er een anamnese. Dit is een vraaggesprek over uw klachten en medische geschiedenis. Ook kan gevraagd worden uw pols te voelen of uw tong te laten zien. Vervolgens zal worden uitgelegd wat Praktijk CG voor u kan betekenen, welke therapievorm(en) kunnen worden ingezet, en indien mogelijk vast een start maken met behandelen.

Ter voorbereiding  op de anamnese, staan hieronder enkele vragen die mogelijk kunnen worden gesteld:
– Wat zijn de huidige klachten?
– Sinds wanneer heeft u deze klachten?
– Is er al therapie voor geweest?
– Bent u onder behandeling van artsen / specialisten of andere
   therapeuten?
– Waar denkt u dat het mee te maken kan hebben, of door
   veroorzaakt is/wordt?
– Waarmee en wanneer wordt het erger/minder?
– Waren er bijzonderheden bij geboorte, in babytijd, kindertijd,
   puberteit, of later als volwassene (denk aan: ziekte, operatie,
   botbreuk, valpartij of ongeluk)?
– Wat eet/drinkt u: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en tussendoor?
– Gebruikt u medicatie?  Zo ja, welke?
– Gebruik u supplementen? Zo ja, welke?
– Heeft u slaap- of vermoeidheidsproblemen?
– Zijn er spijsverteringsklachten?
– Hoe is het plas- en ontlastingspatroon? Zijn er bijzonderheden?
– Is er sprake van veel stress? 

Het is handig hierover alvast na te denken.

Als zorgverlener/therapeut heeft Praktijk CG (Caroline Grootscholte-van der Drift) een geheimhoudingsplicht. Uw privacy rondom persoonsgegevens is gewaarborgd conform de wet AlgemeneVerordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie:
T 061550 1707 of E caroline@praktijkcg.nl