Effect/uitwerking van behandeling

Een natuurgeneeskundige behandeling zoals Chinli Tuina of VoetreflexPlus/Reflexologie is zeer veilig en heeft nauwelijks bijwerkingen. Toch kan behandeling een effect of uitwerking op uw lichaam hebben. Door behandeling kunnen blokkades in het lichaam worden opgeheven, waardoor alles weer goed kan gaan stromen en functioneren; energie, bloed, lymfe, afvalstoffen. Het effect of uitwerking die hieruit voortvloeit, is het gevolg van het natuurlijk genezingsproces. Dit varieert van mens tot mens, en is mede afhankelijk van uw medische geschiedenis.

Reacties kunnen zijn:
1) Niet geuite emoties kunnen vrij komen
2) Opgehoopte afvalstoffen in het lichaam kunnen vrij komen
3) Onderdrukte stress en spanningen kunnen vrij komen
4) In genezingsproces kan een oude klacht terug komen
5) Het zelfgenezend en regenererend vermogen kunnen worden geactiveerd
6) Meer vitaliteit en energie kan worden ervaren

Ad 1) Niet geuite emoties kunnen vrij komen als de blokkade werd veroorzaakt door geblokkeerde emotionele energie. Als deze na behandeling vrij komt, kunt u zich emotioneel of huilerig voelen na behandeling (of een dag of twee later). Mocht u dit overkomen: erken deze gevoelens, uit deze en laat ze los. 

Ad 2) Opgehoopte afvalstoffen in het lichaamsweefsel kunnen vrij komen als een blokkade wordt opgeheven door behandeling. Als deze afvalstoffen in uw bloedbaan komen, kunt u hier een vermoeid gevoel van krijgen. Het is daarom belangrijk voldoende drinkwater te drinken na de behandeling. Eventueel kunt u ook bepaalde kruiden gebruiken die ondersteunend zijn bij de afvoer van afvalstoffen.  Caroline adviseert u hier graag over.

Ad 3) Onderdrukte stress en spanningen kunnen vrij komen door de ontspannende en ontstressende werking van de behandeling. Het lichaam vindt manieren om de opgeladen spanning af te voeren. Soms gaat dit tijdens behandeling gepaard met emoties, soms met zuchten, soms met een kort trillen/schokken van voet of ledematen, en soms vallen mensen in slaap om daarna weer verkwikt wakker te worden.
Bij mensen met zeer veel stress en spanning is het mogelijk dat u na behandeling een vermoeid gevoel kunt ervaren. Dit gevoel ervaarde u mogelijk niet voor behandeling door de aanwezige stress-hormonen in het lichaam. Tijdens behandeling komt er rust en ontspanning in het systeem en ervaart u hoe vermoeid en uitgeput uw lichaam werkelijk is. Het is dan heel belangrijk dat u uw rust neemt om bij te tanken, en als onderhoud u regelmatig te laten behandelen. Zo kunt u ziekte en ernstige gezondheidsklachten voorkomen.

Ad 4) In het genezingsproces kan een oude klacht weer optreden. Dit kan veroorzaakt worden door twee fenomenen.
Enerzijds kan dit veroorzaakt worden doordat de blokkade die ervoor zorgde dat de klacht niet (meer) werd ervaren, door behandeling is opgeheven. Dat is vervelend voor nu, maar beter voor uw gezondheid op lange termijn. Een dergelijke stille of verborgen klacht was namelijk al in het lichaam aanwezig en zou vroeg of laat toch voor problemen gaan zorgen met mogelijk ernstigere gevolgen. 
Anderzijds lijkt genezing soms in omgekeerde volgorde plaats te vinden. De recentste gezondheidsklacht of ziekte verdwijnt en een oude verdwenen klacht komt weer terug. Ook dit is een gunstig teken in het genezingsproces. Het betreft dan meestal een ziekte of gezondheidsklacht van vroeger die niet goed is doorgemaakt en/of is onderdrukt. De (oorzaak van) ziekte is in het lichaam blijven bestaan, maar dan dieper weggedrukt. Als door therapie de eigen levenskracht weer sterker wordt, steekt deze ziekte of klacht weer de kop op. Dit past binnen de natuurgeneeskundige benadering van het systeem van Reckeweg of homotoxicoseleer, waarbij zes stadia worden onderscheiden in het ontstaan van ziekten als gevolg van inwerking van gifstoffen (uit omgeving, voeding of door het lichaam) in onze weefsels.  

Ad 5) Het zelfgenezend en regenererend vermogen kunnen worden geactiveerd bij behandeling. Klachten verminderen soms direct, soms na een aantal dagen tot weken, en soms duurt het een aantal behandelingen voor klachten pas effectief aangepakt kunnen worden en merkbaar verminderen. Hoe meer gezondheidsklachten vanuit de kern kunnen worden behandeld, en adviezen over voeding, leefstijl en beweging worden opgevolgd, des te sneller en beter zal het resultaat zijn.
Na IMT behandelingen gericht op weefselherstel, verklevingen of littekenweefsel kunt u het gevoel hebben of u zojuist een work-out heeft gedaan (waarbij het lichaam hard aan het werk is geweest). Dit wordt veroorzaakt doordat alle ondersteunende processen in het lichaam  in gang zijn gezet en aan het werk zijn geweest ten aanzien van het zelfgenezend en regenererend vermogen. Als u dit effect bemerkt, is het verstandig even rustig aan te doen. De dagen erna zult u mogelijk aanmerkelijk verschil gaan ervaren met betrekking tot uw gezondheidsklacht(en).

Ad 6) Meer vitaliteit en energie kan worden ervaren na een behandeling. Dit wordt veroorzaakt door betere energie doorstroming, doorbloeding, afvalstoffen afvoer en opheffing van blokkades. Alles is in beweging gebracht. Het lichaam is in optimale staat. U kunt zich dan fit, vitaal en energiek voelen. 

Wat het effect van uw behandeling ook is of was, koppel deze altijd terug aan Caroline bij de volgende behandeling. 

Heeft u vragen over effect / uitwerking of nazorg na behandeling, neem dan contact op Caroline. Zij helpt u graag verder.
Bel/sms/whatsapp: 06 1550 1707
E-mail: caroline@praktijkcg.nl