Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Praktijk CG, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • Natuurgeneeskundige behandelingen zijn nooit ter vervanging van reguliere zorg.
 • Praktijk CG hecht grote waarde aan wederzijds respect in een veilige sfeer, ethiek en goede hygiëne. Praktijk CG verwacht dat cliënten hier eveneens zorg voor dragen.
 • Praktijk CG geeft geen erotische massages en zal indien cliënt dit toch wil altijd weigeren.
 • In de praktijkruimte van Praktijk CG en tijdens de behandeling is roken niet toegestaan.
 • Praktijk CG houdt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.
 • Bij ongepast gedrag of het niet naleven van de algemene voorwaarden, zal behandeling worden beëindigd en dienen de kosten voor de afgesproken behandeling te worden voldaan.
 • Tijdens de eerste afspraak zal voorafgaand aan de behandeling de cliënt een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid, gezondheidservaringen en verwachtingen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie te verstrekken. Voor u betekent het dat u niet met opzet gegevens achterhoudt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Praktijk CG door te geven.
 • Praktijk CG is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Door Praktijk CG worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan Praktijk CG afzien van een behandeling en kan cliënt worden geadviseerd naar huisarts of behandelend specialist te gaan.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een natuurgeneeskundige behandeling bij Praktijk CG ondergaat.
 • Alle informatie die cliënt tijdens het intakegesprek en de behandeling(en) vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Elke behandeling wordt in rekening gebracht. Na behandeling ontvangt u een factuur die u dient te voldoen.
 • De voor de behandeling afgesproken tijdstuur is inclusief het omkleden door client.
 • Mochten er zich omstandigheden voordoen in uw gezondheid die u niet vertrouwt, dan is het altijd van belang om contact op te nemen met uw huisarts. Mocht Praktijk CG bijzonderheden opmerken die zij niet vertrouwt, zal zij cliënt adviseren een huisarts te raadplegen.
 • Praktijk CG is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.
 • Als u als cliënt Praktijk CG bezoekt, wordt ervan uitgegaan dat u het privacy beleid kent en daarmee akkoord gaat. Vindt u het fijn om dit schriftelijk vast te leggen, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dit in een verzoek aan de therapeut voorleggen.
 • Praktijk CG is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en ingeschreven in het register RBCZ. Ook is Praktijk CG aangesloten bij een geschillencommissie.
 • Indien cliënt klachten of onvrede ervaart, is het van belang dat cliënt hierover direct contact op neemt met Praktijk CG om dit te bespreken.
 • Gemaakte afspraken dient cliënt minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Indien Praktijk CG (door overmacht of ziekte) een afspraak met cliënt moet annuleren, zal zij cliënt hierover zo spoedig mogelijk informeren. Een nieuwe afspraak zal worden ingepland. Vergoeding voor het annuleren is hierbij niet van toepassing.