Klacht- en tuchtrecht

Zoals alle VBAG-zorgverleners is ook Praktijk CG aangesloten bij een geschillencommissie. Door aansluiting bij een geschillencommissie komt Praktijk CG tegemoet aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld.
Door inschrijving bij het RBCZ-register valt Praktijk CG onder het tuchtrecht dat wordt verzorgd door het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Wat te doen bij klachten?
Heeft u een klacht of is er iets waar u niet tevreden over bent of liever anders wilt, neem dan contact op met uw natuurgeneeskundig therapeut om het te bespreken.
Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden voor bemiddeling. Meer informatie over de procedure kunt u vinden op de site van beroepsvereniging VBAG: (https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html).