Werkwijze

Bij de eerste therapie afspraak vindt de anamnese plaats. Dit is een vraaggesprek over uw gezondheidsklacht(en). Ter voorbereiding op de anamnese treft u hier een link naar een aantal voorbeeldvragen. Ook kan gevraagd worden uw pols te voelen of uw tong te laten zien

Bij de eerste afspraak zal worden uitgelegd wat Praktijk CG voor u kan betekenen, en welke therapievorm(en) kunnen worden ingezet.
Indien mogelijk wordt vast een start gemaakt met een (korte) behandeling, zodat u kunt ervaren wat het is en wat het met u doet.

In de vervolgafspraak / -afspraken zullen de behandelingen plaatsvinden. Het behandelplan zal met u besproken worden, en zal naar gelang de vorderingen worden bijgesteld. Bij iedere vervolgbehandeling zal gevraagd worden naar de uitwerking van de vorige behandeling, eventuele veranderingen of bijzonderheden om zo het verloop en resultaat van behandeling te kunnen volgen.

Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van situatie, mate/ernst van uw gezondheidsklacht, uw lichamelijke conditie, de gekozen therapievorm en -frequentie, het wel/niet willen opvolgen van ondersteunend advies, en uw eigen visie op gezondheid.

Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neem dan contact met Caroline op. Dit kan per telefoon/SMS/whatsapp 06 1550 1707 of e-mail: caroline@praktijkcg.nl.