Chinese geneeskunde … Wat is dat eigenlijk?

In dit artikel wil ik uitleg en een duidelijk beeld geven over de Chinese geneeskunde. De Chinese geneeskunde verschilt namelijk nogal van de Westerse geneeskunde zoals wij deze in Nederland gewend zijn.

De Chinese geneeskunde wordt ook wel de  Traditioneel Chinese Geneeskunde of TCM genoemd. Deze oosterse geneeswijze  is meer dan 2000 jaar geleden ontstaan.  De Chinese geneeswijzen bestaat uit 5 onderdelen: bewegingsleer Tai chi qigong, voedingsleer, kruidenleer, Tuina therapie (massage, en aanvullende technieken moxa, cupping, guasha) en acupunctuur.

De TCM is met name gericht op preventie. Het doel is namelijk een goede gezondheid te behouden en te bevorderen door een gematigde en evenwichtigelevensstijl, zodat men tijdens het leven ‘tao’ (de weg of het levensdoel) kan bereiken.

Keizer Huang di wordt gezien als de vader van de Chinese geneeskunde. Hij is de schrijver van een van de belangrijkste medische teksten ‘huang di nei jing’(475-221 voor Christus). Dit betreft het klassieke handboek over de interne geneeskunde van de Gele Keizer. Het bevat onder andere filosofische ideeën, denkbeelden van Tao, Yin en Yang, de 5-fasen, de oorsprong van ziekten, en behandelmethoden.

Er zijn drie filosofische stromingen waarop de Chinese geneeskunde is gebaseerd: het Taoisme, het Confucianisme en het Boedhisme.
Het Taoisme is een levensstijl waarbij men leeft in overeenstemming met de natuur, om zo uiteindelijk te komen tot de hoogste staat van ‘zijn’, ‘het Tao’.  De levensstijl die hierbij hoort, noemt mende ‘Wu wei’, oftewel ‘handelen door niet te handelen’.  Hiermee bedoelen zij: als er niets verandert kan worden, accepteer dit dan volledig. Maar is er een mogelijkheid om wel iets te kunnen veranderen aan de situatie (in voordeel van jezelf en anderen) doe dat dan.  De Wu wei wordt in het Taoïsme vaak geassocieerd met water en de wijze waarop water zich gedraagt. Het gaat er om je niet tegen een stroom te verzetten, maar te kiezen uit de vele richtingen waarin de stroom vloeit en de gevolgen te accepteren. Het doel is te streven naar een evenwichtige situatie en zodoende, zacht en onmerkbaar, in harmonie te geraken met jezelf, anderen, en de omgeving.
Het Confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem bedacht doorgrondlegger Confucius (551-479 voor Christus). De confucianisten zagen het als hun taak de maatschappelijke orde te bewaken en te behouden.  Zij legden daarom iedereen op te handelen naar  het juiste gedrag en rolpatroon volgens de oude tradities. Zo zou de wereld in harmonie zijn.
Het Boeddhisme is een godsdienst die zich vanaf de 3e eeuw na Christus vanuit India zijn intrede deed in China. Boeddhisten geloven dat men bevrijd kan worden uit de cirkel van wedergeboorten door het volgen van de door de Boeddha onderwezen “middenweg”. De belangrijkste aspecten van deze middenweg zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, het zich ethisch gedragen, en het ontwikkelen van de geest.

Volgens de theorie van de TCM heeft het menselijk lichaam meridianen  met daarop acupunctuurpunten. Door deze meridianen stroomt levenskracht, ofwel Qi.  Meridianen kun je zien als een soort netwerk van energie- en geleidingswegen die het hele lichaam voeden. Iedere meridiaan is verbonden met een orgaan en orgaansysteem, waaraan deze zijn naam heeft ontleend (milt-meridiaan, maag-meridiaan, long-meridiaan, dikke darm meridiaan, nier-meridiaan, blaas-meridiaan, lever-meridiaan, galblaas-meridiaan, hart-meridiaan, dunne darmmeridiaan). De energiestroom van de meridianen vormt een gesloten systeem waarbij de meridianen energie aan elkaar doorgeven. Het vormt zo een grote energie kringloop.  De acupunctuurpunten zitten op deze meridianen, en hebben verschillende functies. Door massage, acupressuur, moxa, cupping (Tuina) of het aanprikken met naalden (acupunctuur) kunnen deze acupunctuurpunten en meridianen beïnvloed worden.

Dan is er nog het concept Yin-Yang  wat staat voor balans met het zeer bekende Yin Yang teken.
In de TCM worden het Yin en Yang gezien als elkaars tegengestelde, maar bevatten ze ook aanvullende kwaliteiten. Elk ding of verschijnsel kan zichzelf en zijn tegenstelling zijn.  Er wordt ook wel gezegd: het Yin bevat het zaad van het Yang; het Yin kan zich transformeren in het Yang en omgekeerd. Het Yin en Yang zijn tegengesteld, onderling afhankelijk, beïnvloeden elkaar, en gaan in elkaar over.  
Een paar voorbeelden van Yin-eigenschappen zijn: donker, koude/koelte, en rustig. En een paar voorbeelden van Yang-eigenschappen zijn: licht, warmte, en activiteit. Zo is kraanwater Yang (warm) in vergelijking met bevroren ijs (koud), maar is het kraanwater weer Yin (koud) in vergelijking met gekookt water (warm).  En zo wordt bijna alles in de TCM gezien vanuit het Yin en Yang principe, ten opzichte van elkaar.

5-elementen model

Volgens de Chinese filosofie manifesteert Qi zich in het universum in vijf elementen: vuur, water, aarde, hout en metaal. De mens, als onderdeel van het universum, is ook onderhevig aan de krachten van deze elementen.
De TCM heeft aan ieder element verschillende specifieke eigenschappen toegedicht. Zo is aan ieder element: een emotie, zintuig, smaak, seizoen, richting, weefsel, klimaat, ziel, kleur, ontwikkeling  en zijn er twee meridianen en organen verbonden. Een onevenwichtigheid in één van deze vijf elementen uit zich in lichamelijke of geestelijke klachten. Op basis van de vijf elementen theorie kan  bekeken worden welk element uit balans is.

Achter de TCM zit een holistisch mensbeeld.  De mens wordt gezien als één geheel:  lichaam, ziel/geest en  emotie. Alles is met elkaar verbonden, heeft relatie met elkaar en beïnvloed elkaar.
Bij de Chinese geneeskunde wordt alles gezien in samenhang met elkaar, in harmonie met omgeving, en het ritme vande natuur (dag/nacht, seizoenen et cetera). Een fysieke kwaal wordt dan ook gezien als de weerspiegeling van een onevenwichtigheid. Om ziekte te genezen en de algehele gezondheidstoestand te herstellen moet de oorzaak van dit verstoorde evenwicht worden aangepakt.

Een TCM therapeut of arts observeert, kijkt, vraagt, luistert en voelt om te kunnen achterhalen wat de oorsprong is van ziekte of klachten, en hoe deze het beste behandeld kan worden. Bij ziekte of gezondheidsklachten wordt altijd gekeken naar de aard en uiting van de symptomen (die voelbaar en zichtbaar zijn).

Volgens de Chinese geneeskunde ontstaat ziekte niet van de ene op de andere dag. Voordat we ziek worden, doen zich eerst verscheidene symptomen voor. Het begin kan op het fysieke, emotionele, mentale of zelfs spirituele vlak tot uiting komen. Deze eerste symptomen (die zichtbaar en voelbaar zijn) worden gezien als een indicatie van een onevenwichtige Qi-stroom. Het patroon dat zich vervolgens heeft ontwikkeld geeft  een indicatie voor de soort onevenwichtigheid en de behandeling die nodig is. Bij behandeling is het uitgangspunt om lichaam en geest te versterken, de Qi stroom te herstellen  waardoor klachten verdwijnen en het lichaam weer in balans komt.

Praktijk CG biedt de zeer effectieve Tuina therapie (bestaande uit massage, en eventueel aanvullende technieken als moxa, cupping en guasha) om ziekte en klachten te verminderen en de Qi stroom weer in evenwicht te gebruiken. Mocht u interesse hebben in een behandeling bel/whatsapp
(06 1550 1707) of e-mail (caroline@praktijkcg.nl) Caroline.